Ontijzering

Ontijzering grondwater. We produceren en installeren al meer dan 25 jaar ontijzeringssystemen voor agrarische-, recreatieve-, en industrieelewatervoorzieningen. In deze periode heeft het gebruik van ontijzeringssystemen een grote vlucht genomen. Dit is het resultaat van de steeds strenger wordende eisen die aan het water worden gesteld en het steeds duurder worden van leidingwater. 

Ontijzering
 kan op diverse manieren, zowel m.b.v. een bovengrondse ontijzering, ondergrondse ontijzering alsmede met behulp van een “Crystal Right” multifiltratiesysteem.

Download de flyer ‘Ontijzeringsinstallatie’

Download de flyer ‘Waterbehandeling’

Uitbreiding rundveestalUitbreiding rundveestal