Nieuwe bronnen of geboorde waterputten moeten eerst worden gereinigd van vuil boorwater en vervolgens moet het filter gedeelte worden ontwikkeld, zodat de bron de maximale hoeveelheid water kan geven of opnemen zonder dat er zand of slib mee wordt gepompt. Dit proces noemen we het ontwikkelen van waterbronnen.

Als bestaande bronnen in de loop der tijd minder water geven of minder water willen opnemen, kan dit komen doordat de bron vervuild is geraakt. Vervuiling kan zand of slib zijn maar bijvoorbeeld ook geoxideerd ijzer of mangaan. Die vervuiling kan plaatsvinden in de bron (filterspleet-verstopping) of bij de boorgatwand. Verhey Toldijk B.V. heeft zich gespecialiseerd in het reinigen van verstopte putten.

Deze worden geregenereerd volgens een beproefde methode en wij hebben hiervoor het juiste materieel in huis. Verhey Toldijk B.V. zal u graag informeren over de verschillende methodes zoals bronreiniging met hoge druk, reiniging van de boorgatwand, jutteren, de sectiegewijze behandelingsmethode, of chemische regeneratie. Na kort onderzoek, bijvoorbeeld camera-inspectie zal blijken welke methode voor uw bron het meest geschikt is. Verhey Toldijk B.V. zorgt vervolgens voor een bron die weer jarenlang goed werkt.