Waterbehandeling en pompsystemen beschouwen we als een specialisatie binnen ons bedrijf.
Onze doelstelling: schoon water leveren tegen een lage kostprijs per liter. We hebben ruim 3000 installaties ervaring in verkoop, ontwerp, aanleg en onderhoud van waterbehandelingssystemen voor grondwater en nabehandeling van leidingwater. We zijn flexibel, creatief, vakbekwaam en oplossingsgericht om voor iedere toepassing een passend systeem te realiseren.

Ontijzering grondwater

We produceren en installeren al meer dan 35 jaar ontijzeringssystemen voor agrarische-, recreatieve-, en industriële watervoorzieningen. In deze periode heeft het gebruik van ontijzeringssystemen een grote vlucht genomen. Dit is het resultaat van de steeds strenger wordende eisen die aan het water worden gesteld en het steeds duurder worden van leidingwater. 

Ontijzering kan op diverse manieren, zowel m.b.v. een bovengrondse ontijzering, ondergrondse ontijzering alsmede met behulp van een “Crystal Right” multifiltratiesysteem.