Verhey Toldijk

Bodemenergie en warmtepompen

Het zuinig omspringen met fossiele brandstoffen en het gebruik van duurzame energie bronnen, is noodzaak geworden in onze samenleving. Wij hebben ervaring in het toepassen van milieuvriendelijke energiebronnen, zoals energie uit de bodem en van de zon. 

Verhey is SIKB 11000 gecertificeerd:

Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen. Bij toepassing van bodemenergie zorgt een warmtepomp voor het omzetten van energie uit de bodem naar comfortwarmte in het gebouw. De energie kan op twee manieren aan de bodem worden onttrokken: met een open bronsysteem of  een gesloten bronsysteem met bodemwarmtewisselaars. Via verdampen, comprimeren, condenseren en expanderen wordt de verkregen energie uit de bodem aan het afgiftesysteem afgegeven.

Open bronsysteem

Bij een open bronsysteem onderscheiden we een doorpompsysteem en een doubletsysteem. Een doorpompsysteem bestaat uit minimaal één haalbron en één retourbron. Zomer en winter stroomt het water in dezelfde richting en gebruiken we water van dezelfde temperatuur circa 11 graden. Een doubletsysteem bestaat uit één of meerdere bronnenparen. De stroomrichting van het water wordt per seizoen omgedraaid. Waarbij de warmte van de zomer wordt opgeslagen in de bodem om te kunnen verwarmen in de winter. Dit geldt tevens voor de opgeslagen kou van de winter, om te kunnen koelen in de zomer.

Beide soorten open bron systemen zijn geschikt om te verwarmen en te koelen. Het toe te passen systeem is afhankelijk van de totale energiebehoefte.

Gesloten bronsysteem met bodemwarmtewisselaars

Dit systeem bestaat uit in de bodem aangebrachte leidinglussen. Het aantal en de lengte hangt af van de bodemopbouw en het gewenste vermogen. Zowel het open als het gesloten systeem kunnen wij op professionele wijze uitstekend voor u aanleggen en onderhouden. 

Lucht-water warmtepompen

Niet in alle situaties is bodemenergie de best passende oplossing. Een alternatief een lucht-water warmtepomp, waarbij energie uit de buitenlucht wordt gehaald.

Zonnepanelen en zonneboilers

Op het gebied van zonne-energie voorzien we in PV- panelen en zonneboiler.

Projecten

Bouwvak vakantie: 23 juli t/m 14 augustus 2022

Bij dringende storingen en noodgevallen kunt u contact opnemen met de storingsdienst:

06-33083398

Op werkdagen zijn wij van 11 tot12 uur geopend voor het ophalen van materialen / goederen.

Fijne vakantie gewenst namens het team van Verhey Toldijk.