Verhey Toldijk

Ontijzering

We produceren en installeren al meer dan 35 jaar ontijzeringsinstallaties voor veehouderij, recreatiesector en industrie. In deze periode heeft het gebruik van ontijzeringssystemen een grote vlucht genomen. Dit is het resultaat van de steeds strenger wordende eisen die aan het water worden gesteld en het steeds duurder worden van leidingwater.

Grondwater is in de meeste gevallen niet geschikt om ongefilterd toe te passen. Vaak bevat opgepompt grondwater een of meer ongewenste stoffen, zoals bijvoorbeeld ijzer, mangaan en kalk. Voor de bereiding van het gewenste water ontwerpen wij een passende installatie. Daarbij gaan we uit van de ruwe grondwaterkwaliteit, de vereiste waterkwaliteit, maar ook benodigde hoeveelheid (maximum per minuut en maximum per etmaal) en waterdruk. Een Verhey Toldijk systeem wordt altijd op maat ontworpen en geïnstalleerd, maar onze installaties bestaan wel uit standaard componenten. Hierdoor kunnen we in alle gevallen onderhoud en service snel en adequaat uitvoeren.

Technieken om te ontijzeren

Bij Verhey Toldijk kennen we twee systeemtechnieken, namelijk bovengrondse ontijzering en ondergrondse ontijzering. Bij bovengrondse ontijzering wordt het water opgepompt en verneveld boven een kiezelbed, het ijzer en mangaan oxideren en slaan neer, het filterbed wordt afhankelijk van verbruik automatisch geregenereerd.

Ondergronds ontijzeren

Bij ondergronds ontijzeren worden er twee bronnen geboord, die om-en-om worden gebruikt om water te onttrekken voor het bedrijf en om schoon water klaar te maken. Een gedeelte van het opgepompte water uit de actieve bron wordt belucht met zuurstof en ingebracht in de rustende bron. Hier stroomt het verrijkte water de bodem in en de aanwezige zuurstof zorgt onderin de bodem voor oxidatie van ijzer en mangaan. Het volgende etmaal wordt de actieve bron de rustende en andersom. Dit proces is volledig geautomatiseerd. In dit systeem krijgt het water langer de tijd om te reageren en wordt de waterkwaliteit niet negatief beïnvloed bij piekafnames.

De grootste voordelen van dit systeem zijn:
* Betere kwaliteit van het water
* 24/7 beschikbaarheid van schoon water, er zijn geen spoeltijden
* Geen afname van waterkwaliteit bij piekopnames
* Minder onderhoud
* Geen afvalstroom van ijzerhoudend spoelwater
* Geen chemische toevoegingen of zouttabletten bijvullen

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor al onze ontijzeringsinstallaties geldt dat wij het hele proces in eigen beheer hebben:
* Engineering bron, filtersysteem en pompinstallatie
* Bronboring
* Samenstelling van installatie en besturing
* Montage en inbedrijfstelling
* Service en onderhoud

Projecten

Installatietechniek E&W

Installatiewerk nieuwbouw rundstal (Doetinchem)

Installatiewerk rundstal en drinkwatervoorziening vee (Doetinchem) Omschrijving project Installatiewerk rundstal en aanleg van de eigen watervoorziening met een ondergrondse ontijzering. Tevens zijn een buffersysteem

Lees meer »