Verhey Toldijk

Historie van Verhey Toldijk B.V. en Verhey Toldijk WK-systemen B.V.

Verhey Toldijk B.V. is in februari 1983 opgericht door Willy Verheij als eenmanszaak in verkoop en service van beregeningssystemen en tuin-&parkmachines.

Agrarische beregeningsinstallaties worden door de vader van Willy vanaf 1976 ook al aan tal van boeren in de omgeving van Steenderen verkocht en zijn dan ook de eerste klanten op dit gebied. De eerste jaren na de oprichting was de markt voor agrarische beregening erg in beweging. Een eigen slangenhaspel met sproeierplateaus en dat zelfstandig vermarkten stonden aan de basis van de eerste groeispurt van het bedrijf.

De winter van ’84-’85 wordt gebruikt voor de bouw van een eigen bronboorinstallatie. In het voorjaar van 1985 is de boorinstallatie operationeel. Na enkele jaren intensief gebruik volgt de bouw van een nieuwe boorinstallatie die opgebouwd wordt op een vrachtauto. Inmiddels zijn we al weer enkele boorinstallaties verder en boren we met een boorinstallatie op rupsonderstel die kan zuigboren, spoelboren en luchtliften tot een diepte van 150 meter en een boordiameter van 750 milimeter.

Previous
Next

Bronnen zijn niet alleen nodig voor beregening maar ook voor ondermeer veedrinkwater. Dit is midden jaren 80 ook de start voor aanleg en onderhoud van bronwaterinstallaties. De kwaliteit van veedrinkwater wordt in die periode steeds belangrijker gevonden en zo wordt ontijzeren van grondwater meer regel dan uitzondering. Na het wegvallen van de vaste leverancier van ontijzeringssystemen besluit Willy Verheij om die in eigen beheer te vervaardigen. Inspelen op verschillende waterkwaliteiten en toch zoveel mogelijk een standaard product leveren. Eind jaren 80 is de bouw van mestsilo’s bijzonder actueel, Willy Verhey ontwerpt en produceert een lijn silospuitkoppen om de mest in de silo’s te kunnen mixen.

Deze spuitkoppen worden via silobouwers en handelsbedrijven door heel Nederland geleverd. Vanuit de levering van bronwaterinstallaties komt ook de vraag om in stallen de waterleidingen en drinkbakken aan te leggen en door de inmiddels in het bedrijf aanwezige kennis en vakmensen op installatiegebied wordt het verzorgen van complete gebouwgebonden installaties steeds meer een van de kernactiviteiten

Door voortdurende groei en investeringen in mensen, materieel en markten is het bedrijf gestaag gegroeid. Vanaf de jaren negentig groeien we door tot allround installatiebedrijf, met agrarische installatietechniek als specialiteit. Eind jaren negentig komt er vraag naar warmtepompsystemen voor kantoorgebouwen en wordt dit een nieuwe specialisatie.  In 2008 is de hoofdlocatie verhuisd van de Zutphen-Emmerikseweg 9 naar Zutphen-Emmerikseweg 13b in Toldijk. Juni 2013 volgt overname van de activiteiten van installatiebedrijf Arthur Berendsen in Baak. In 2014 is er een loods voor opslag en machinestalling naast het pand gezet. Anno 2021 werken in dit bedrijf 30 mensen die samen ca. 25 fte’s vormen. De structuur van de onderneming bestaat uit  2 werkmaatschappijen (Verhey Toldijk B.V. & Verhey Toldijk WK-systemen B.V.).  Om de continuïteit en opvolging te organiseren zijn naast Willy Verheij ook Kasper Snelder en Jan-Willem Bilderbeek mede-eigenaar.

Anno 2021

Verhey Tolijk B.V. is actief in verschillende marktgebieden en is totaalinstallateur voor particulieren en bedrijven, met specialisaties in de volgende werkgebieden:

* Installatietechniek, (gas, water, elektra, riolering, dak-en zinkwerk) met specialisatie in de veehouderij

* Watertechniek, waaronder bronwaterinstallaties, waterbehandeling, pompinstallaties,
beregeningsinstallaties, ontijzeringssystemen en ontharders.

* Geboorde brandputten , wateronttrekkingsputten t.b.v. onttrekking van bluswater.

* Bronbemaling, plaatsen en verhuur van materiaal t.b.v. tijdelijke grondwaterverlaging.

* Beregening, aanleg en onderhoud van beregening voor sportvelden en grotere particuliere tuinen.

* KWO systemen (Verhey Toldijk WK-systemen B.V.) aanleg en onderhoud van bronwater systemen met koude en warmeopslag t.b.v. verwarmen en koelen van gebouwen.

Verhey Toldijk B.V. is gecertificeerd en werkt conform:

* ISO 9001

* VCA*

* BRL SIKB 2100 * BRL SIKB 11000
* Lid van bodemenergie.nl

* Aangesloten bij Techniek Nederland

Kerstvakantie : 31 juli t/m 21 augustus 2021

Voor dringende storingen kunt u contact opnemen met de storingsdiest: 06-33083398

Fijne vakantie gewenst namens het team van Verhey Toldijk.