Verhey Toldijk

Al 35 jaar is Verhey Toldijk B.V. het aanspreekpunt in Toldijk en omgeving. Dagelijks werken wij  met vakbekwaam personeel en de inzet van modern en duurzaam materieel aan projecten die om specialistische kennis en maatwerk vragen. Om onze kennis op niveau te houden worden onze medewerkers voortdurend bijgeschoold met vakmanschap en flexibiliteit als resultaat. Een informele en heldere communicatie zorgen daarnaast voor een prettig contact. In de jarenlange opgebouwde ervaring zijn de specialiteiten van Verhey Toldijk B.V. gegroeid naar:

Installatietechniek E&W


Installatietechniek, ooit ontstaan als een activiteit bij het leveren van onze ontijzeringsinstallaties en beregeningssystemen. Maar al ruim 35 jaar zijn elektra, gas, water, sanitair en ventilatiesystemen reguliere werkzaamheden voor ons bedrijf.

Bronboring- en bemaling

We verrichten bronboringen voor verschillende doelen: waterwinning, waterinfiltratie of voor bodemwarmte- wisselaars. Voor ieder van deze doeleinden hebben wij kennis tot en mét en beschikken wij over het juiste materieel.

Waterbehandeling en pompsystemen

Waterbehandeling en pompsystemen beschouwen we als een specialisatie binnen ons bedrijf. Onze doelstelling: schoon water leveren tegen een lage kostprijs per liter. Met ruim 3000 installaties ervaring kunnen wij u goed van dienst zien.

Duurzame energie


Het zuinig omspringen met fossiele brandstoffen en het gebruik van duurzame energie bronnen, is noodzaak geworden in onze samenleving. Wij hebben ervaring in het toepassen van milieuvriendelijke energiebronnen, zoals energie uit de bodem en van de zon.

Beregening


Beregening lijkt misschien een overbodige luxe in ons koude kikkerland, maar niets is minder waar. Voor een optimale conditie van een tuin, sportterrein of akker is het noodzakelijk dat er regen valt op het moment dat de grond droog is. En dan het liefst in de gewenste hoeveelheden en met de juiste waterverdeling.

Bronregerenatie en-ontwikkeling

Nieuwe bronnen of geboorde waterputten moeten eerst worden gereinigd van vuil boorwater en vervolgens moet het filter gedeelte worden ontwikkeld, zodat de bron de maximale hoeveelheid water kan geven of opnemen zonder dat er zand of slib mee wordt gepompt.

Brandputten- bluswatervoorziening

De standaard waterleiding op een bedrijventerrein of woonwijk levert doorgaans niet voldoende debiet voor bluswater. Vandaar dat steeds vaker gevraagd wordt een geboorde brandput als blusvoorziening te gebruiken.


Service en onderhoud


24/7 Service en periodiek onderhoud met ons team van vakbekwame mensen zorgt voor een optimale langjarige werking van de installaties en systemen.